Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach


Nagłówek

Aktualności

Życzenia

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy (poniedziałek -Wigilia) 24.12.2018r. urząd będzie czynny w dniu 15.12.2018r. (sobota).  

Wstrzymanie naboru wniosków na bon na zasiedlesnie

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje,  że z dniem 05.12.2018r. wstrzymuje nabór wniosków na bon na zasiedlenie.

Nabór wniosków na przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach prowadzi nabór wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie. DLA KOGO: Dla 1 osoby bezrobotnej, która: podejmie poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, jeżeli: z tytułu ich wykonywania będzie osiągała...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Projekt pt.: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i...

Wstrzymanie naboru wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, iż wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 ...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pt.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Wstrzymanie naboru wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pt.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III) współfinansowanego ze środków Unii...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Projekt pt.: ...

Nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pt.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Wyświetlanie 1 - 10 z 52 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę