Programy i projekty - zrealizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach


Nagłówek

Programy i projekty - zrealizowane

 • PO WER (II) 2016-2017

  Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, że w 2016/2017 roku realizuje Projekt pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1 ...

 • PO WER 2016-2017

  Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, że w 2016/2017 roku realizuje Projekt pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1 ...

 • PO WER 2015

  Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach realizuje Projekt pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I  Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza...

 • RPO WM 2015-2016

  Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach realizuje Projekt - Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku...

 • "Inwestycja w rozwój"

  „Inwestycja w rozwój"   Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje iż w okresie 01.01.2014r. – 30.06.2015r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Inwestycja w rozwój".   Projekt realizowany jest w ramach:   Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. ...

 • "Twój sukces"

  Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach, który kontynuuje realizację projektu  " TWÓJ SUKCES" współfinansowanego przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa dostępu do zatrudnienia...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę