Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

 • EFS PLUS FEM 2021-2027

  Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, iż w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2024r. realizuje projekt pod nazwą ,, Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie białobrzeskim (I)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Priorytetu VI Fundusze...

 • RPO WM (IV) 2021-2022

  Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim(IV) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014-2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób...

 • PO WER (IV) 2020-2022

  Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, że w 2020-2022 roku realizuje Projekt pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (IV) Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powicie białobrzeskim. Uczestnikami...

 • RPO WM (III) 2019-2020

  Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób...

 • PO WER (III) 2018-2019

  Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, że w 2018/2019 roku realizuje Projekt pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1...

 • RPO WM (II) 2017-2018

  Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę