Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

  • RPO WM (III) 2019-2020

    Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób...

  • PO WER (III) 2018-2019

    Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach informuje, że w 2018/2019 roku realizuje Projekt pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1...

  • RPO WM (II) 2017-2018

    Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę